Bosseweg 7C
5682 BA Best

Subnavigatie

Tarieven

Wij werken met duidelijke prijsafspraken. Hiermee wordt voorkomen dat de declaratie voor u als vervelende verrassing achteraf komt.

Uurtarief

Voor onze werkzaamheden brengen wij in beginsel een uurtarief in rekening, te vermeerderen met BTW. Van dit tarief wordt afgeweken in geval van spoedeisendheid.

Bij aanvang van de werkzaamheden zal met u worden doorgesproken welke werkzaamheden de advocaat voor u zal uitvoeren, waarbij desgevraagd tevens een schatting zal worden gegeven dan de te verwachten kosten.

Let u er daarbij wel op dat het een schatting betreft. Het is immers op voorhand nooit helemaal in te schatten hoe een zaak verder zal verlopen en welke werkzaamheden er precies verricht moeten worden.

Vaste prijs

In veel gevallen is het echter ook mogelijk om een vaste prijs voor de behandeling van een zaak af te spreken. Voor de betreffende zaak wordt u dan op voorhand de overeengekomen vaste prijs in rekening gebracht, zodat u ten aanzien van de kosten van juridische bijstand precies weet waar u aan toe bent en niet voor verassingen komt te staan.

Rechtsbijstandverzekering

Wanneer u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten en uw zaak onder de dekking van deze verzekering valt, dan heeft u, wanneer u in een procedure verwikkeld raakt, het recht op een vrije advocaatkeuze. U bent dus niet verplicht om uw zaak te laten behandelen door een jurist van de verzekeraar, maar kunt deze door uw eigen advocaat laten behandelen, waarbij de kosten gedragen worden door de verzekeraar. Ook in dat geval kunnen wij u uiteraard van dienst zijn.

Gefinancierde rechtsbijstand

Ook wanneer u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand kunt in beginsel bij ons terecht.

Wanneer iemand onder bepaalde inkomens- en vermogensgrenzen valt, is het mogelijk dat de rechtzoekende voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt. In dat geval vergoedt de Staat de advocaatkosten van deze persoon. De staat stelt daarbij wel een inkomensafhankelijke eigen bijdrage vast die door de bewuste persoon dient te worden voldaan.

Voor wat betreft de inkomens- en vermogensgrenzen en de daarmee corresponderende eigen bijdragen verwijzen wij graag naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand.