Bosseweg 7C
5682 BA Best

Ondernemingsrecht

Ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) kunnen bij ons terecht voor juridische bijstand op het gebied van ondernemingsrecht in de breedste zin van het woord.

Daarbij valt onder meer te denken aan: het adviseren en procederen over vennootschapsrechtelijke kwesties; het adviseren en procederen over kwesties met betrekking tot personenvennootschappen (maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap); het adviseren en procederen over aansprakelijkheid; het opstellen en beoordelen van contracten en het opstellen en/of screenen van algemene voorwaarden.