Bosseweg 7C
5682 BA Best

Bestuursrecht

De overheid kan maatregelen nemen die zeer ingrijpend kunnen zijn voor u en/of uw bedrijf. Het bestuursrecht beschrijft de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten.

Indien u en/of uw bedrijf zich geconfronteerd ziet met ingrijpende overheidsbesluiten dan staat Best Law Advocaten u graag bij in een bestuursrechtelijke bezwaar- of beroepsprocedure of in een procedure bij de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven of de Raad van State.