Bosseweg 7C
5682 BA Best

Branchevereniging

Ons kantoor is aangesloten bij enkele brancheorganisaties. Bij sommige is het gehele kantoor aangesloten, bij andere zijn advocaten persoonlijk lid of persoonlijk toegelaten. Hieronder treft u de lijst aan.

Nederlandse orde van advocaten

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor de advocatuur. Op basis van de Advocatenwet vormen alle advocaten in Nederland gezamenlijk de NOvA. De NOvA komt op voor de toegang tot het recht voor iedereen in Nederland en voor een goede rechtsbedeling aan rechtzoekenden. Ook bevordert de NOvA een behoorlijke uitoefening van de praktijk door advocaten. De NOvA wordt bestuurd door een algemene raad.

Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand is als zelfstandig bestuursorgaan verantwoordelijk voor de uitvoering van gesubsidieerde rechtsbijstand in Nederland en de BES eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarnaast voert de Raad (een deel van) de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) en de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) uit.